MS Lokátor

Zkaznick linka:
+420 739 593 230
Tisk Email
pict8
Lokalizace telefonu

Jak nastavit u opertora LPIN pro vyhledvn?
- P?ihlaste se do M?j T-Mobile.
- Najd?te sekci Nastaven slueb a pot slubu Kde je...
- Zvolte si 8mstn LPIN a zakrtn?te pol?ko Povolit lokalizaci.

Zadal jsem patn LPIN p?i registraci - jak jej opravit?
Zalete SMS* tvaru MSS 06 02 NovyLPIN (MSSmezera06mezera02mezera12345678)
na ?slo 900 11 50.
NovyLPIN - 8 mstn ?seln kd p?id?len opertorem.

Jak dlouho je mon lokalizovat mobiln telefon?
Sluba je vdy objednna pro aktuln kalend?n m?sc. Tj. do konce aktulnho m?sce.

Jak ?asto je mobiln telefon lokalizovn?
Aktuln pozice mobilnho telefonu je zji?ovna v 5-ti minutovch intervalech.

Nemohu odeslat registra?n SMS?
Pro odesln registra?nch SMS muste mt povolenu slubu Premium SMS u Vaeho opertora.

Jak zjistit zapomenut heslo pro p?ihlen?
Pro zapomenut p?ihlaovac daje zalete SMS* ve tvaru: MSS 06 (MSSmezera06) na ?slo 9001150.

Jak zruit slubu lokalizace?
Pro zruen sluby zalete SMS ve tvaru MSLOK STOP na ?slo 90011.

Jak objednate slubu lokalizace mobilnho za?zen pomoc GSM?
MSLOK TELCISLO LPIN
MSLOK(mezera)TELCISLO(mezera)LPINna ?slo 90011.
Obratem Vm bude zaslna vzva k potvrzen objednvky.
TELCISLO je telefonn ?slo ve tvaru 603xxxyyy kter chcete lokalizovat.
LPIN je Lokaliza?n PIN zp?sob jak jej zskat naleznete zde. - Upozorn?n - LPIN je 8 mstn ?slo.
Nesprvn? zadan (telefonn ?slo a LPIN) daje mohou zp?sobit nesprvn? fungujc slubu.
Odeslnm a potvrzenm objednan sluby souhlaste s obchodnmi podmnkami.

Za?zen MS Loktor a hodinky

Jak se nastavuje ?as?
Doporu?ujeme nastavit synchronizaci ?asu s GPS satelity pomoc volby GPS Time Adjust (viz manul).

Jak nastavit p?edvolbu dvou telefonnch ?sel?
Zalete SMS ve zn?n:
#711#?slo prvnho telefonnho ?sla#?slo druhho telefonnho ?sla#0#Vae heslo##

nap?.: #711#123456789#0#0#0000## - pro nastaven jednoho ?sla
nap?.:#711#123456789#234567890#0#0000## - pro nastaven dvou ?sel
nap?.:#711#123456789#234567890#345678901#0000## - pro nastaven t? ?sel u p?v?ku
Tvar tto SMS odelete na SIM kartu s telefonnm ?slem, kter je vloena v hodinkch nebo p?v?ku.

Jak zruit slubu lokalizace?
Pro zruen sluby zalete SMS ve tvaru MSLOK STOP na ?slo 90011.

Jak dlouho se nabj baterie?
Po zakoupen je pot?eba baterii nabjet 12 h pouze 2x, pot lze dobjet kdykoli podle pot?eby.

Nezobrazuje se poloha MS Loktoru?
Pokud se na internetu nezobrazuje poloha, zkontrolujte, zdali se MS Loktor nachz v dosahu signlu.

Jak zaslat vstranou SMS?
Pro zasln vstran SMS a nslednho skrytho voln na nastaven ?sla posta? del stisknut tla?tka SOS do doby, ne se na displeji nezobraz SOS.

Del dobu jste MS Loktor nepouvali?
Po dlouhodobm vypnut MS Loktoru je pot?eba provst zkladn nastaven, kontaktujte prosm zkaznickou podporu:
- e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
- formul?em po p?ihlen k zjit?n polohy

*Cena odeslan zprvy je 79 K? v?. DPH.Upozorn?n:patn nastaven slueb je zpoplatn?no 79K?/sms.Technicky zaji?uje Mobil Systems, a.s. Jedn se o jednorzovou slubu.
Infolinka: 597 431 501. E-mailov podpora: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .www.platmobilem.cz