MS Lokátor

Zkaznick linka:
+420 739 593 230
Tisk Email


Bojte se o sv dt??

okovaly Vs v posledn dob? p?ibvajc p?pady nosu d?t?

Muste chodit do prce a Vae dt? do koly a chcete v?d?t, kde te? je?

Pom?eme Vm.

  hodinky-2012 small

  V posledn dob? ot?saj spole?nosti hr?zn p?pady nos? malch d?t, kter ne mnohdy kon? i tm nejhorm scn?em.

  MS Loktor jsou digitln hodinky se zabudovanm reproduktorem a mikrofonem, kter dt? nos b?n? na rukou. Tyto hodinky maj v sob? zabudovan GSM modul, kter neustle zaznamenv msto pohybu vaeho dt?te podle signl? mobilnho opertora. M?ete tak snadno a kdykoliv zjistit, kde se prv? vae dt? nachz. M?ete dt?ti vymezit tvz. bezpe?nou znu, ve kter se m?e pohybovat a pokud se stane, e tuto znu opust, dostanete o tom ihned informaci pomoc sms zprvy.
  Pokud se vae dt? dostane do nesnz, sta? kdy zm?kne SOS tla?tko a vy budete okamit? informovn sms zprvou a zrove? hodinky skryt? vyto? vae ?slo, take slyte, co se v jeho okol prv? odehrv.

  Systm kadch 5 minut zji?uje polohu lokalizovanho mobilnho telefonu.

  Za?zen zrove? slou jako jednoduch mobiln telefon s monost volat na dv? p?edvolen ?sla.

  Vlastnosti
  ?
  Podporuje polohu na dotaz i trval sledovn
  ?Hldn oput?n oblasti
  ?SOS tla?tko pro p?pad nouze
  ?2 tla?tka pro voln p?ednastavench ?sel
  ?Monost zp?tn kontroly
  ?Zabudovan mikrofon a reproduktor
  ?Nastaven hodin digitlnch nebo analogovch automaticky podle GPS


  Barevn dostupnost: ?erno-modr

  MS Loktor Vae dt? neochrn p?ed napadenm nebo nosem, ale m?e Vm zna?n? pomoci p?i jeho zchran?. ivot vaeho dt?te je velmi cenn a o jeho zchran? m?ou mnohdy rozhodovat hodiny i minuty. Cena za MS Loktor je dostupn vem, i matkm samoivitelkm, kter si nemohou dovolit sloit sledovac systmy v po?izovac hodnot? n?kolika destek tisc korun.

  Za?zen vyaduje SIM kartu opertora T-Mobile kter nen sou?st dodvky.

  shopping-basket-accept-icon

  Cena za hodinky: 500 K?

  M?s?n paul: 158 K?

  Po odesln nezvazn objednvky Vs budeme kontaktovat ve sd?len nastaven za?zen a potvrzen dodn.