MS Lokátor

Zkaznick linka:
+420 739 593 230
Tisk Email
 • MS Loktor Hodinky je miniaturn GSM za?zen, kter neustle zaznamenv polohu dt?te
 • MS Loktor kadch 15 minut odesl informace o poloze do systmu, kde je monost po dobu t? m?sc? tyto data zobrazovat na map?
   • Kdykoliv je mono zji?ovat kde se dt? nachz
   • GSM technologie zaru?uje zaru?uje lokalizaci i v mstech kde nen GPS signl
   • MS Loktor na jedno nabit vydr 24 hodin
   • SOS tla?tko - zasl vstranou SMS a prozvn nastaven ?sla
   • Dv? volac tla?tka - po stisku je mono volat na dv? p?edvolen ?sla a pouvat MS Loktor jako mobiln telefon
   • P?jem hovoru - na MS Loktor je monost zavolat jako na mobiln telefon.
   • Za?zen vyaduje SIM kartu s tarifem MS Loktor. Bez SIM karty a signlu mobilnho opertora nen mon provozovat lokaliza?n slubu.

   Obsah balen